Tòa phán quyết: Chính phủ TT Trump có thể sử dụng ngân sách quân sự cho bức tường biên giới