Tòa phúc thẩm cho phép khẩn trương xem xét vụ kiện ở Pennsylvania của chiến dịch Trump