Tòa phúc thẩm cho phép lệnh cấm súng ở California được tiếp tục

Trước đó, một tòa án cấp dưới đã dỡ bỏ lệnh cấm vì cho rằng lệnh này vi phạm Tu chính án thứ Hai.