Tòa tháp cao nhất Thượng Hải biến thành ‘Hoa Quả Sơn Thuỷ Liêm Động’, dột từ tầng 50 xuống tầng 9