Toàn cầu hóa khi Trung Quốc phải đối mặt với ảnh hưởng của ‘chiến tranh và dịch bệnh’