Toàn văn bài phát biểu của TT Trump khi gọi điện đến phiên điều trần ở Pennsylvania