Toàn văn tuyên bố của cựu TT Donald Trump về TNS Mitch McConnell