Tội ác của Trung Cộng: Cuộc bức hại đã cướp đi mạng sống của một cặp vợ chồng Trung Quốc