Tối cao Pháp viện dường như sẵn sàng cho phép một số quyền miễn trừ tổng thống, có thể trì hoãn phiên tòa xét xử cựu TT Trump

Các thẩm phán đang chật vật với việc làm thế nào để xác định các hành động ‘theo thẩm quyền’ và hành động ‘cá nhân’ của một tổng thống. Một quyết định có thể trì hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump, mà điều này sẽ trao cho ông một chiến thắng.