Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện nhằm ngăn chặn cựu TT Trump tranh cử vào năm 2024

Khả năng đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của cựu tổng thống đang bị thách thức ở một số tiểu bang.