Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ giữ nguyên lệnh cấm súng đối với những người chịu lệnh hạn chế liên quan đến bạo hành gia đình

[Trước đó,] một tòa phúc thẩm liên bang đã vô hiệu hóa luật liên bang năm 1994. Luật này cấm người đang chịu lệnh hạn chế liên quan đến bạo hành gia đình được phép sở hữu súng.