Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ xem xét lại vụ kiện liên quan đến việc Facebook thu thập dữ liệu

Các nhà đầu tư cho rằng công ty này đã lừa dối họ và điều này dẫn đến giá trị cổ phiếu của công ty giảm xuống.