Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tạm thời cho phép phá thai trong trường hợp khẩn cấp ở Idaho

Chính phủ Tổng thống Biden lập luận rằng luật của tiểu bang này xung đột với luật của liên bang trong vấn đề ‘bỏ rơi bệnh nhân,’ những bệnh nhân cần nhận được sự điều trị y tế ổn định ở phòng cấp cứu.