Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (05/02) đã lên lịch xem xét một số đơn kiện về tranh cử nổi bật tại hội nghị ngày 19/2, bao gồm cả những đơn kiện do luật sư Sidney Powell, Lin Wood, và chiến dịch tranh cử của cựu TT Trump đưa ra.

Tối cao Pháp viện sẽ xem xét các đơn kiện về bầu cử năm 2020 tại Hội nghị vào tháng Hai
Tối Cao Pháp Viện tại Hoa Thịnh Đốn hôm 05/11/2020 (Ảnh: J. Scott Applewhite/AP)

Theo danh sách các vụ kiện, các đơn kiện bao gồm đơn kiện tiểu bang Michigan của luật sư Sidney Powell (20-815), đơn kiện tiểu bang Pennsylvania (20-845) và đơn kiện tiểu bang Wisconsin (20-882) của chiến dịch cựu TT Trump, đơn kiện tiểu bang Pennsylvania của Dân biểu Mike Kelly (Cộng Hòa- Pennsylvania) (20-810), và đơn kiện tiểu bang Georgia của luật sư Lin Wood (20-799).

Tất cả các vụ kiện này đều cáo buộc một dạng hành vi bất hợp pháp liên hệ đến bầu cử nào đó, làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử, bao gồm việc mở rộng bỏ phiếu qua thư của các quan chức bầu cử, những người đã thay đổi các quy tắc trái với luật bầu cử của tiểu bang, thiếu các biện pháp an ninh đầy đủ đối với các lá phiếu qua thư, các vấn đề về kiểm phiếu bằng máy, và việc từ chối quyền tiếp cận chính đáng của các quan sát viên quầy phiếu.

Tối cao Pháp viện đã từ chối cấp lệnh [khẩn cấp] hoặc xúc tiến các vụ kiện này theo yêu cầu trong các đơn kiện nói trên được đệ trình trước lễ nhậm chức của TT Joe Biden hôm 20/01.

Đơn kiện tiểu bang Michigan của luật sư Powell yêu cầu “lệnh tuyên bố khẩn cấp thừa nhận rằng kết quả bầu cử tổng thống do các quan chức tiểu bang Michigan chứng nhận là vi hiến và trái với luật pháp, cùng với lệnh chỉ thị hủy bỏ việc chứng nhận những kết quả đó.”

Đơn kiện tiểu bang Georgia của luật sư Wood đã yêu cầu Tối cao Pháp viện “ra lệnh khẩn cấp chỉ thị các Bị đơn hủy chứng nhận kết quả của cuộc Tổng tuyển cử cho chức vị Tổng thống.”

Đơn kiện của Dân biểu Kelly đã yêu cầu Tối cao Pháp viện ra lệnh “cấm Bị đơn là Cơ quan hành pháp thực hiện hành động chính thức để nhập liệu, tính toán, kiểm đếm, chứng nhận hoặc hoàn thành kết quả của cuộc bầu cử.”

Tương tự, đơn kiện của Chiến dịch tranh cử của cựu TT Trump đã kêu gọi lệnh khẩn cấp dưới hình thức điều trần cấp tốc và ngăn chặn chứng nhận số phiếu của đại cử tri đoàn dành cho ông Biden.

Một số luật sư trong các vụ kiện này nói rằng việc xem xét những vụ tranh tụng pháp lý rất quan trọng vì chúng có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sự công bằng trong bầu cử về lâu dài.

“Vấn đề pháp lý của chúng tôi rất cần được tòa án xem xét”, luật sư John Eastman nói với tờ Washington Examiner khi đề cập đến hành vi của tiểu bang Pennsylvania trong cuộc bầu cử năm 2020.

Greg Teufel, luật sư của Dân biểu Kelly, nói với tờ Washington Examiner rằng vị Dân biểu này không có ý định từ bỏ vụ kiện.

Tối cao Pháp viện đã giữ khoảng cách với các vụ tranh tụng bầu cử của cựu TT Trump. Vào tháng 12/2020, họ đã bác bỏ một đơn kiện của Tổng chưởng lý thuộc Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas với sự ủng hộ của cựu TT Trump, vốn tìm cách hủy chứng nhận kết quả bầu cử ở bốn tiểu bang.

Nếu tại hội nghị ngày 19/2, Tối cao Pháp viện quyết định tiếp nhận bất kỳ vụ kiện bầu cử nào thì rất có thể chúng sẽ không được xét xử cho đến tận tháng 10/2021.

Trong một báo cáo tổng quan về tính liêm chính của cuộc bầu cử năm 2020, cố vấn của cựu TT Trump, ông Peter Navarro kết luận rằng những cáo buộc về những bất thường xung quanh cuộc bỏ phiếu ở các bang chiến địa chủ chốt là đủ nghiêm trọng để tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp và đủ quan trọng để có thể lật ngược kết quả bầu cử.

Ông Navarro đã cảnh báo trong bài viết của mình: “Nếu những bất thường về bầu cử này không được điều tra đầy đủ trước Ngày nhậm chức và do đó thật sự được phép tồn tại, đất nước này có nguy cơ rất thực là sẽ không bao giờ có thể có một cuộc bầu cử Tổng thống công bằng nữa.”

Tom Ozimek
Xuân Thu biên dịch

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn