Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu yêu cầu ép buộc người dân Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan