Tổng Chưởng lý California bị kiện vì đặt tiêu đề ‘gây hiểu lầm’ cho sáng kiến bỏ phiếu về việc thông báo cho cha mẹ

Cần tối thiểu 50,000 chữ ký của cử tri đã được xác thực trong vòng 180 ngày để đưa vấn đề này vào lá phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.