Tổng Giám đốc WHO: Việc truy tìm nguồn gốc COVID vẫn là một ‘sự thôi thúc về đạo đức’