Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tổng lãnh sự Brazil: Shen Yun là một cách ‘kết nối với thiên thượng’