Tổng thống Biden: Bản ý kiến của SCOTUS là ‘sự thay đổi căn bản trong luật học Mỹ’