Tổng thống Biden đồng ý ký dự luật có thể cấm TikTok nếu Quốc hội thông qua

“Nếu họ thông qua dự luật đó, thì tôi sẽ ký,” Tổng thống Joe Biden nói về Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các Ứng dụng do Địch thủ Ngoại quốc Kiểm soát.