Tổng thống Biden: Hoa Kỳ đang hợp tác với Mexico để ‘ngăn chặn dòng người’ nhập cư bất hợp pháp