Tổng thống Biden khẩn nài các thống đốc thuyết phục Đảng Cộng Hòa thông qua thỏa thuận biên giới

‘Hãy tiếp tục nỗ lực để sửa chữa toàn bộ hệ thống. Tôi hy vọng tất cả quý vị có thể giúp đỡ,’ Tổng thống Biden nói với các thống đốc quốc gia.