Tổng thống Biden: ‘Tôi sẽ không cung cấp vũ khí’ nếu Israel xâm lược Rafah

Tổng thống Hoa Kỳ cho biết Israel vẫn chưa vượt qua lằn ranh đỏ của ông.