Tổng thống Brazil: Có rất nhiều gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ