Tổng thống Brazil tuyên bố âm tính virus CCP, quảng bá thuốc chống sốt rét