Tổng thống Đài Loan ca ngợi nỗ lực bảo vệ tự do và dân chủ của Úc