Tổng thống Donald Trump cam kết bắt Trung Quốc ‘trả giá’ vì Covid-19