Tổng thống Indonesia: ASEAN nên xem hiệp ước an ninh AUKUS là đối tác