Tổng thống Kazakhstan cho biết quân đội Nga bắt đầu rút khỏi Kazakhstan sau 2 ngày nữa