TT Lại Thanh Đức khẳng định Đài Loan vẫn giữ vững vị thế toàn cầu trước sự cô lập của Bắc Kinh