‘Tổng thống lên tiếng thay cho tất cả chúng tôi’: ông Blinken ủng hộ việc TT Biden gọi ông Tập là ‘nhà độc tài’