Tổng thống Nga Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm, nhắc lại lời kêu gọi về ‘trật tự thế giới đa cực’

Nhà lãnh tụ lâu năm của Nga kêu gọi một cuộc đối thoại 'không kiêu căng, tự phụ, hay mang tính biệt lệ' với phương Tây