Tổng thống Putin không chúc mừng người chiến thắng cho đến khi các thách thức pháp lý được giải quyết