Tổng thống Putin rời Hà Nội sau 21 giờ đến Việt Nam