Tổng thống Trump cảnh báo về tương lai chính trị của TNS Tom Cotton