Tổng thống Trump có 91% cơ hội tái đắc cử – theo mô hình Primary