Trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc tăng mức lương tối thiểu trên toàn quốc lên 15 USD/giờ, trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “cân nhắc ở một mức độ nào đó” nhưng có khả năng sẽ để tiểu bang lựa chọn.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng đây là thời điểm thích hợp để yêu cầu các chủ doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn tăng lương tối thiểu hay không, ông Biden trả lời rằng ông muốn thấy các đồng đô la liên bang được sử dụng để giảm bớt khó khăn của họ.

“Chúng ta sẽ phải giải cứu họ. Chúng ta nên cứu họ ngay bây giờ, những doanh nghiệp nhỏ này. Chúng ta có 1/6 các doanh nghiệp nhỏ đang phá sản. Họ sẽ không thể nào quay trở lại,” ông nói với người điều hành Kristen Welker của NBC.

Sau đó, Tổng thống Trump đã thách thức ông Biden. “Ông ấy nói rằng chúng ta phải giúp các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta, bằng cách tăng lương tối thiểu ư?”, Tổng thống Trump hỏi. “Điều đó không giúp ích gì.”

“Tôi nghĩ đó nên là một lựa chọn của bang,” Tổng thống Trump nói về việc thiết lập luật lương tối thiểu. “Alabama khác New York, New York khác Vermont, mỗi bang đều khác. Nó rất quan trọng. Chúng ta phải giúp doanh nghiệp nhỏ của chúng ta, quý vị sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ như thế nào khi quý vị đang ép lương họ? Điều sẽ xảy ra và điều đã được chứng minh xảy ra là khi quý vị làm điều đó, các doanh nghiệp nhỏ này sa thải nhiều nhân viên hơn.”

Bà Welker sau đó đã hỏi trực tiếp Tổng thống Trump về việc cân nhắc tăng mức lương tối thiểu liên bang của ông, có phần ám chỉ đến cuộc phỏng vấn vào tháng 7/2019 của ông với Telemundo. Khi đó, Tổng thống gợi ý rằng ông có phần quan tâm đến mức lương tối thiểu liên bang cao hơn mức 15 USD mà một số thành viên Đảng Dân Chủ đã đề xuất.

“Tôi sẽ xem xét nó ở một mức độ nào đó, nhưng không đến mức mà có thể khiến tất cả các doanh nghiệp này ngừng kinh doanh. Nó nên là lựa chọn của bang. Tôi biết những nơi khác nhau, các quy tắc là khác nhau. Ở một số nơi, 15 USD không phải là quá tệ. Ở những nơi khác, 15 USD sẽ là rất tệ,” Tổng thống Trump trả lời.

Ông Biden nói rằng những người lao động thiết yếu xứng đáng được hưởng mức lương tối thiểu 15 USD. Ông cũng tuyên bố rằng quan điểm cho rằng tăng lương tối thiểu sẽ buộc các doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh chỉ là một “cách nói quá” mà không có bằng chứng nào ủng hộ.

Mức lương tối thiểu liên bang hiện đang là 7.25 USD. Nó đóng vai trò là mức lương sàn và không tiểu bang nào được phép quy định mức lương tối thiểu thấp hơn, ngoại trừ đối với một số người lao động, chẳng hạn như những người có thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào tiền boa. Các tiểu bang được tự do đặt mức lương tối thiểu cao hơn mức tiêu chuẩn của liên bang.

Trang web chiến dịch của ông Biden tuyên bố rằng cựu Phó Tổng thống “tin chắc rằng tất cả người Mỹ đều đáng được tăng lương” và “đã qua rất lâu rồi thời điểm” để tăng mức lương tối thiểu liên bang lên 15 USD trên toàn quốc.

“15 USD phải là mức lương tối thiểu ở Hoa Kỳ. Chấm hết,” ông Biden nói trong khi vận động tranh cử ở Florida hồi đầu tháng này.

Gq Pan
Cẩm An biên dịch