Tổng thống Trump ký lệnh chính thức cấm giao dịch với công ty sở hữu TikTok và WeChat tại Hoa Kỳ