Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp về việc cải cách lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ: ‘Những người thân yêu của các bạn sẽ không chết một cách vô nghĩa’