Tổng thống Trump ký sắc lệnh bảo vệ các tượng đài, di tích ở Mỹ