Hôm 13/10, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh lập ra một tiểu ban về các vấn đề liên quan đến nước, tiểu ban này sẽ điều phối và củng cố bộ máy quan chức liên bang rộng lớn đang giám sát cơ sở hạ tầng nước và quản lý tài nguyên.

Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc mít tinh lớn Làm cho nước Mỹ Vĩ đại Trở lại khi ông vận động tranh cử tại Sân bay Quốc tế Orlando Sanford ở Sanford, Florida, vào ngày 12/10/2020. (Ảnh Saul Loeb/AFP qua Getty Images)
Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc mít tinh lớn Làm cho nước Mỹ Vĩ đại Trở lại khi ông vận động tranh cử tại Sân bay Quốc tế Orlando Sanford ở Sanford, Florida, vào ngày 12/10/2020. (Ảnh Saul Loeb/AFP qua Getty Images)

Sắc lệnh tạo ra một Tiểu ban về Nước (Water Subcabinet) liên ngành do thư ký Nội vụ và Bộ trưởng Chủ nhiệm Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ đồng chủ trì.

Tiểu ban có nhiệm vụ xác định hàng trăm lực lượng đặc nhiệm, nhóm công tác và sáng kiến ​​liên quan đến nước của liên bang và trong 90 ngày phải đưa ra các đề xuất để phối hợp và củng cố bộ máy hành chính cồng kềnh.

“Nguồn cung cấp nước dồi dào, an toàn và đáng tin cậy là rất quan trọng đối với chất lượng cuộc sống của tất cả người Mỹ, thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta, cung cấp thực phẩm cho người dân của chúng ta và thế giới, tạo ra năng lượng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ các loài thực vật và động vật hoang dã phát triển phong phú và đa dạng, và ban cho các cơ hội tái tạo,” sắc lệnh có tiêu đề Hiện đại hóa Cơ sở Hạ tầng Nước và Quản lý Tài nguyên Nước của Hoa Kỳ nêu rõ.

“Trong khi nước Mỹ được ban cho nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, những nguồn tài nguyên đó phải được quản lý hiệu quả, và cơ sở hạ tầng nước của chúng ta phải được hiện đại hóa để đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Sắc lệnh chỉ đạo Tiểu ban về Nước xem xét lại và xác định các cơ quan thích hợp để dẫn dắt ít nhất 17 nỗ lực liên quan đến nước, trong đó gồm có tăng cường trữ nước, độ tin cậy của nguồn cung cấp nước, và khả năng chống chịu hạn hán và cải thiện chất lượng nước và bảo vệ nguồn nước.

Sắc lệnh cũng yêu cầu tiểu ban mới phải cung cấp bản cập nhật hàng năm về tiến độ của các nỗ lực khác nhau cho Chủ tịch Hội đồng Chất lượng Môi trường, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, và Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ.

Sắc lệnh đòi hỏi tiểu ban đưa ra các khuyến nghị trong năm tháng về cách mà các cơ quan liên bang có thể điều phối tốt hơn một loạt các dự án cơ sở hạ tầng nước và tăng cường tuyển dụng các chuyên gia về nước.

“Các ban và cơ quan hành pháp tham gia vào các vấn đề liên quan đến nước, bao gồm tích trữ và cung cấp nước, chất lượng nước và các hoạt động phục hồi, cơ sở hạ tầng nước, giao thông vận tải trên sông và đường thủy nội địa của chúng ta, và dự báo nước, phải làm việc cùng nhau khi họ có trách nhiệm chung hoặc chồng chéo,” tài liệu nói rõ.

“Sắc lệnh này sẽ đảm bảo rằng các cơ quan làm điều đó hiệu quả và hiệu quả hơn để cải thiện việc quản lý tài nguyên nước của đất nước chúng ta, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nước của chúng ta và ưu tiên độ khả dụng của các nguồn cung cấp nước sạch, an toàn và đáng tin cậy.”

Đầu ngày hôm đó, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh thành lập Hội đồng Liên ngành Một nghìn tỷ Cây xanh, tạo ra một cấu trúc chính thức cho nỗ lực toàn cầu mà Tổng thống đã thực hiện vào đầu năm nay để trồng và bảo tồn 1 nghìn tỷ cây xanh trên toàn thế giới vào năm 2030.

Các sắc lệnh về cây và nước là một phần trong nỗ lực của Tổng thống nhằm đảm bảo người Mỹ có không khí sạch và nước sạch trong khi loại bỏ bộ máy hành chính liên bang cồng kềnh và quan liêu quá mức.

Ivan Pentchoukov
Cẩm An biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn