Tổng thống Trump muốn đưa Hoa Kỳ trở thành ‘siêu cường sản xuất’ không phụ thuộc vào Trung Quốc