Tổng thống Trump nói đùa rằng ông có thể ‘rời Hoa Kỳ’ nếu thất cử