Tổng thống Trump tiết lộ bước ‘đột phá’ lớn trong phương pháp trị liệu virus Trung Cộng