Tổng thống Trump tuyên bố đã đóng hàng triệu USD tiền thuế