Tổng thống Trump vận động tranh cử cho ông Perdue và bà Loeffler tại Georgia