TP.HCM không xác định được số lượng người đã về từ Đà Nẵng