Cục Thuế TP.HCM vừa có công văn kiến nghị Chính phủ xem xét, quy định các tổ chức áp dụng thanh toán không sử dụng tiền mặt với tất cả các giao dịch bán ra/mua vào và không giới hạn tổng giá trị thanh toán.

Theo Cục Thuế TP.HCM, việc áp dụng quy định trên sẽ hỗ trợ cơ quan thuế trong việc kiểm soát doanh thu và chi phí của các tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường tính nghiêm minh trong công tác quản lý thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế kiến nghị Chính phủ có quy định bắt buộc các tổ chức:

  • Thực hiện hoạt động thương mại điện tử có phát sinh thu nhập tại Việt Nam như Google, Facebook, YouTube, Agoda, Booking.com, Airbnb… thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế Việt Nam.
  • Hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về thông tin của các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam có thực hiện các hoạt động kinh doanh và có thu nhập, liên quan đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức này.

Đồng thời, Cục Thuế kiến nghị Chính phủ xem xét và nghiên cứu các quyền điều tra cho cơ quan thuế. Trước mắt, có thể chỉ giao quyền điều tra cho cơ quan thuế cấp Tổng cục. Về lâu dài, có thể mở rộng quyền điều tra cho cơ quan thuế cấp tỉnh thành.

Theo quy định hiện hành, hiện có 8 loại giao dịch doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt gồm:

  1. Giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;
  2. Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau;
  3. Mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu đồng trở lên;
  4. Giao dịch nộp tiền vào ngân sách Nhà nước;
  5. Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán;
  6. Giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
  7. Giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán;
  8. Doanh nghiệp có vốn Nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt.

Nam Hải tổng hợp

Xem thêm