Ngày 10/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, sau ngày 14/8, người về từ Đà Nẵng (trong khoảng từ ngày 1 – 28/7), đang ở Tp. HCM nhưng không khai báo y tế, không lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Ngành y tế Tp. HCM đề nghị những người về từ Đà Nẵng chưa khai báo y tế khẩn trương liên hệ y tế địa phương để thực hiện khai báo, cho đến hết ngày 14/8. Sau thời gian này, các trường hợp cố tình không khai báo y tế sẽ bị xem xét xử lý.

Tâm An

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn