Trận động đất mạnh làm rung chuyển miền tây Trung Quốc